Senioren

Zestigplussers willen actief betrokken zijn bij het maatschappelijk gebeuren. Gesprekken met politici. Nauwgezet het beleid volgen. Adviesorganen inspireren. Campagne voeren bij verkiezingen. Actieve CD&V-leden maken er tijd voor.

Een toenemend aantal 60-plussers gaven te kennen dat zij zich inschrijven in de doelstellingen van onze beweging. Onze werking schept kansen om actief burgerschap dagelijks in praktijk te brengen. Door te zeggen en te tonen dat wij rekenen op behoorlijk bestuur op alle beleidsniveaus.

In de hoop dat we de samenleving samen een beetje kunnen verbeteren. Met open oor en oog willen we feiten en context analyseren. En lessen trekken. En doelstellingen formuleren. En veerkrachtig verder werken. De uitdagingen veranderen niet van de ene dag op de andere. We willen ze benaderen vanuit de specifieke ervaringscontext van waaruit we het beleid mee maken.  Met openheid voor interpretaties van anderen. Met de vaste wil samen tot oplossingen te komen. Zo  kan doorheen beeld en woord vertrouwen, hoop en veerkracht klinken... die aanstekelijk werken.

Surf zeker eens naar onze website http://www.senioren.cdenv.be om onze werking nog beter te leren kennen. Je wordt al lid van CD&V-senioren voor € 1 extra.

Algemeen voorzitter
T.
+32 (0)2 238 38 12
E.
ahermans@cdenv.be
Secretaris CD&V Senioren
T.
+32 (0)2 238 38 96
E.
njacobs@cdenv.be